Wat is een Doula?

Wat is een Doula?

Een doula is een ervaren en kundige vrouw die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Ze is niet medisch eindverantwoordelijk en kan zich daarom volledig richten op de meest gewenste begeleiding van haar cliënten.

Het is een eeuwenoud gegeven dat barende vrouwen ondersteund worden door andere vrouwen. Sinds de jaren 80 wordt een doula steeds vaker gevraagd aan te sluiten bij het zorgteam rondom een zwangere. Niet ter vervanging van de partner, maar juist om de samenwerking te versterken en een optimale communicatie te faciliteren met de andere geboorte professionals.

De doula wordt ingezet bij zowel een thuisbevalling als in het ziekenhuis en wordt meestal door de (aanstaande) ouders ingehuurd. Een doula werkt (bijna altijd) als zelfstandig zorgprofessional. In plaats van de gangbare vertaling uit het oud Grieks, waar doula 'vrouwelijke bediende' betekent is de meer recente uitleg: 'zij die gidst' een krachtige omschrijving

Je bent zwanger!

Bij het voorbereiden op de geboorte van jullie kindje vraag je je misschien af waar je wilt bevallen. Thuis of in het ziekenhuis. Je gaat je oriënteren op cursussen en de kraamzorg. En je bent je nu aan het informeren over een doula. Op deze website vind je meer informatie over wat een doula is, waarom je een doula zou inschakelen, wat ze doet en veel meer.

Hoe werkt een doula?

Een doula biedt meestal diverse pakketten aan waar je uit kunt kiezen.
Een basispakket kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Kennismakingsgesprek
 • 2 vervolggesprekken tijdens de zwangerschap
 • Meehelpen met het opzetten van het geboorteplan
 • Ongelimiteerd email/telefoon contact
 • Ondersteuning tijdens de gehele duur van de bevalling
 • Een post partum gesprek
 • Een bevalverslag (vaak met foto’s)

In aanvullende pakketten worden onder andere korting op bevalcursussen, meegaan naar de verloskundige of gynaecoloog, massages, yoga en vele andere opties aangeboden.

Veel doula’s bieden naast hun doula werkzaamheden nog andere diensten aan. Bij ‘vind mijn doula’ zie je welke diensten dat zijn per doula. Zo kun je gericht opzoek naar een doula die bij jou past. Besluit je op het laatste moment toch een doula bij je bevalling te willen, dan bieden de meeste doula’s ook last minute pakketten aan!

Wat kost een doula?

De kosten van een doula zijn afhankelijk van de doula en het pakket. Voor een basispakket ligt de prijs ergens tussen de 750 en 1500 euro. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de kosten van) een doula.

Het inhuren van een doula is een investering in jezelf die jij meer dan waard bent. Uit diverse onderzoeken blijkt dat continue begeleiding door een vrouw met ervaring of training, los van verloskundige of iemand uit het netwerk van de barende vrouw zoals partner, moeder, zus, tijdens een bevalling zorgt voor:

 • Kortere bevallingen (25 %)
 • Minder keizersneden (50%)
 • Minder verzoek om pijnstilling, o.a. ruggenprik (60%)
 • Minder weeën opwekkende middelen nodig (oa inleiden) (50%)
 • Minder kunstverlossingen (tang, vacuüm)
 • Betere APGAR scores van de pasgeborene
 • Hogere tevredenheid over de bevalling
 • Sneller herstel van de vrouw

Bron: onderzoek ‘het doula-effect’, van dr. Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell. Meer onderzoeken zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging van doula’s, de NBvD.

Een bevalling is een life event. Net als trouwen of verhuizen heeft deze gebeurtenis een grote impact op je leven. Een bekend gezegde is: ‘hoe een vrouw bevalt is van invloed op de rest van haar leven’. Dat is nogal wat! Wanneer je de financiële middelen niet hebt, is er vaak een afspraak te maken met de doula. Daarnaast kun je het ook (gedeeltelijk) cadeau vragen aan vrienden en familie!
Mocht een doula door ziekte of andere onvoorziene omstandigheid niet bij de bevalling kunnen zijn, werkt zij vrijwel altijd met een achterwacht of back up doula. Als je wilt ontmoet je deze achterwacht ook tijdens de zwangerschap.

NBvD logo nieuw

Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD)

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s is een proactieve en goed geïnformeerde beroepsvereniging die de belangen behartigt van professionele doula’s. Het doel van de NBvD is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling in Nederland.

Iedere doula die aangesloten is bij de NBvD heeft aangegeven akkoord te zijn met de gedragscode van de vereniging, haar handelen is in overeenstemming met deze gedragscode.

Daarnaast stelt de NBvD eisen met betrekking tot opleiding en bijscholing. Er zijn een aantal doula-opleidingen geaccrediteerd door de NBvD, deze geven direct toegang tot lidmaatschap.

Als een doula haar opleiding ergens anders gevolgd heeft, is het mogelijk via een ervaringstraject voor lidmaatschap in aanmerking te komen. Van doula’s die reeds lid zijn, wordt verwacht dat zij jaarlijks bijscholingen volgen en een minimum aantal bevallingen begeleiden. Op deze manier streeft de NBvD ernaar dat de kennis en kunde van haar doula’s actueel blijft.

De NBvD heeft professionaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Zij streeft er naar dat ieder een prettige samenwerking ervaart met bij ons aangesloten doula’s. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin er wrijving ontstaat of ontevredenheid is over de rol of aanwezigheid van een doula bij de geboorte, beschikt de NBvD over een klachtenprocedure van waaruit zij bemiddeling kan bieden.

Meer informatie over de NBvD, bijv. over de gedragscode en de klachtenprocedure, is te vinden op www.nbvd.nl