Over doula.nl

Voor wie

Doula.nl heeft als primair doel de juiste doula aan de juiste cliënt te verbinden. Iedere zwangere vrouw die een doula zoekt, zou er eentje moeten kunnen vinden in haar regio binnen Nederland.

Daarnaast wil doula.nl een platform zijn voor alle zwangeren die een cursus zoeken (in hun regio) om zich goed voor te bereiden op de aankomende bevalling of postpartum periode.

Doula.nl heeft ook de uitdrukkelijke wens om alle doula's in Nederland op de hoogte te houden van verschillende opleidingsmogelijkheden, media aandacht voor de doula, aanvullende cursussen en andere verbindende ontmoetingsmomenten.

Doula.nl streeft ernaar up to date te blijven en heeft naast Geboorte Doula's ook een aparte zoekfunctie gemaakt voor Postpartum-/ Kraamdoula's en NBvD Doula's. Doula.nl erkent dat er ook Rouwdoula's en Godsdienst Doula's werkzaam zijn maar zal daar pas een aparte zoekfunctie voor aanmaken als er voldoende doula's zich als zodanig afficheren.

Doula.nl weet dat er steeds meer doula's opgeleid worden in Nederland en gunt alle doula's en doula opleidingen een optimale vindbaarheid en bloeiende bedrijfsvoering. Opleidingen die bij doula.nl worden genoemd betalen een kleine fee voor het vermeld worden op dit platform. Doula.nl spreekt geen voorkeur uit voor een bepaalde opleiding, cursus, evenement, beroepsvereniging of boek. Het platform streeft ernaar zo helder en eerlijk mogelijk te communiceren met alle belanghebbenden in gedachten.

Hoe werkt het

Deelname aan het doula.nl platform is tegen een kleine administratie fee waarvoor de doula gedurende één jaar lang zichtbaar en vindbaar is op dit platform. Na een jaar volgt er opnieuw een factuur. Facturen worden elk jaar in januari verstuurd. Aanmelden kan op elk moment waarna een factuur volgt. Het maakt niet uit wanneer je je aanmeldt: de administratie fee blijft hetzelfde. Enkel bij aanmelding vlak voor een nieuwe facturatie ronde kan je korting verwachten op je eerste factuur. Als je je factuur niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen voldoet en ook na een betalingsherinnering niet betaalt, zal je verwijderd worden van het platform.

Je kan je aanmelden als doula, als stage doula, als postpartum-/ kraamdoula, als NBvD doula of als cursus aanbieder. Je kan ook je aanbod combineren dus in meerdere categorieën vermeldt worden, zonder extra kosten. Alleen als je ook als cursus aanbieder vermeld wil worden betaal je iets extra. In de tekst die bij jouw aanbod vermeld staat ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste (adres) gegevens, de juiste prijzen en het up to date houden van je aanbod. Daarnaast zal je ook een juiste Engelse vertaling moeten aanleveren. Alleen als je echt niet in het Engels vermeldt wil worden, zal dat info veld leeg blijven met de tekst: 'This doula chooses not to work in another language than her own. You can find more info about her on the Dutch page of this platform'.

Kosten

Kosten voor vermelding gedurende 1 jaar (een jaar loopt van januari t/m december) van:

  1. Geboorte doula/ Postpartum-& Kraamdoula/ NBvD doula ten bedrage van: EU75,- incl BTW/ jaar
  2. Stage doula ten bedrage van: EU35,- incl BTW/jaar
  3. Cursus aanbieder ten bedrage van: EU200,- incl BTW/jaar*

*ben je een doula en ben je ook als zodanig vermeld onder 1), dan krijg je 50% korting op deze prijs. De cursus is bedoeld voor zwangeren en/ of hun partner ter voorbereiding op de bevalling en/ of de postpartum periode. Je kan max. 3 verschillende cursussen tegelijk aanbieden onder 1 vermelding.

Als je veel van aanbod/ info wisselt kan je het beste een link naar je website voegen waarbij belangstellenden het meest recente aanbod kunnen vinden. Mocht je tekst of je foto willen veranderen op jouw intro tekst bij doula.nl dan kan dat door een mail te sturen naar info@doula.nl. Doula.nl zal dan binnen maximaal 2 weken deze verandering doorvoeren. Mocht je veelvuldig in een jaar veranderingen willen aanbrengen dan volgt daar een aanvullende (kleine) administratie factuur voor.

Voorwaarden voor plaatsing

Foto's die je stuurt aan doula.nl moeten 200x300 px zijn. Je tekst is maximaal 250 woorden lang. Doula.nl houdt zich het recht voor te knippen in teksten die te lang zijn. Tevens behoudt doula.nl zich het recht voor spelfouten uit de aangeleverde tekst te filteren maar verder geen veranderingen aanbrengen in de tekst. Als doula.nl vindt dat de geschreven tekst als kwetsend of discriminerend ervaren kan worden zal doula.nl contact met je opnemen om deze door jou te laten herschrijven. Als na revisie de tekst opnieuw niet geschikt wordt geacht, wordt jouw factuur aan je gerestitueerd en zal je niet vermeld kunnen worden op dit platform.

Opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk via info@doula.nl gebeuren en max. per eind november van een jaar geschied zijn. Als je je niet op tijd afmeldt (dat wil zeggen minimaal een maand voorafgaand aan de nieuwe facturatie ronde van januari), zal je opnieuw een jaar factuur ontvangen en ben je ook verplicht deze te betalen. Aanmelden gaat eenvoudig via het aanmeldformulier op deze site. Mocht je binnen 2 weken na het insturen van het aanmeldformulier nog geen reactie hebben ontvangen, stuur dan een herinneringsmail aan info@doula.nl. Je eerste vermelding op doula.nl zal pas actief worden na ontvangst betaling van de factuur. Op aanvraag kan je alle voorwaarden ook per mail ontvangen.

Veiligheid

Bij vermelding op doula.nl neem je kennis van het feit dat jouw (adres)gegevens, mail adres, telefoon nummer en website openbaar vindbaar zijn. Doula.nl kan geen verantwoording dragen voor mogelijk misbruik van die gegevens door derden. Als je uitdrukkelijk iets NIET vermeld wil zien, geeft dat dan op bij je aanvraag formulier. Het is echter wel zo, dat hoe minder je vermeldt, hoe minder makkelijk vindbaar je bent.

Adverteren

Tegen extra betaling kan je adverteren op doula.nl. Heb je belangstelling hiervoor, mail dan naar info@doula.nl voor de verschillende opties. Je advertentie kan zowel op zwangeren als op doula's gericht zijn.

Agenda

Wil je iets plaatsen op de agenda die zowel voor doula's als voor zwangeren gepubliceerd wordt? Mail dan tenminste een maand voorafgaand (liefst langer) aan het evenement naar info@doula.nl inclusief een URL en korte omschrijving van de cursus/ het evenement. Doula.nl zal dit kosteloos plaatsen en zelf ook deze agenda actief vullen. Doula.nl kan niet garant staan voor de juistheid van de gedeelde informatie van deze agenda.

Media

Ben je als doula positief in de media verschenen en wil je dit graag plaatsen op doula.nl? Mail dan het artikel, de link, de video, etc naar info@doula.nl en het zal (mits gepast) vermeld worden op dit platform

Auteur /evenement

Heb je een boek geschreven wat voor zwangeren in Nederland bedoeld is? Wil je speciale aandacht vestigen op een publicatie of organiseer je een evenement wat voor zwangeren en/ of doula's bedoeld is? Neem contact op met info@doula.nl en vraag naar de mogelijkheden. We hebben een aantal aantrekkelijke pakketten samengesteld voor je!